weby pro nejsevernější čechy

Gutbauerova boží muka v severní části Kamenické Stráně

V Kamenické Stráni u vedlejší silnice, která vede ze středu obce do horní části, stojí boží muka zvaná Gutbauerova.

Kupodivu jsou kulturní památkou, byť poněkud na střídačku (poprvé 3. 5. 1958 – 1. 6. 1987, aktuálně od 13. 8. 2003 dosud):

Tzv. Gutbauerova boží muka (původním obyvatelstvem byla nazývána Gutbauers Statue) stojí v Kamenické Stráni na západní straně cesty z dolní do horní části vsi, v blízkosti zaniklého Kesslerova hostince. Boží muka jsou hranolová, zhotovená z pískovce. Na sokl dosedá dřík zakončený jednoduše profilovanou hlavicí, na níž je osazena kaplice. Čtyřboká kaplice má na přední straně (směrem k cestě) segmentem zakončený výklenek s obrázkem Madony. Na ostatních stranách jsou vpadlá zrcadla téhož tvaru, z nichž to na jihovýchodní boční straně nese dnes málo zřetelný rytý nápis. Na vrcholu kaplice je osazen železný kovaný latinský jetelový kříž. Boží muka byla postavena kolem roku 1587, obrázek Madony je novodobý.

Boží muka jsou hodnotným dokladem drobné sakrální stavby, která je citlivě umístěna do krajinného prostředí a řadí se mezi pozoruhodná díla spojovaná s historií regionu.

Series Navigation<< Kříž v severní části Kamenické StráněCentrální kříž hřbitova v Mezné >>
Tagy