weby pro nejsevernější čechy

Kříž u hřiště v Žibřidicích

Na okraji lesa nad místním hřištěm v Žibřidicích u rozcestí pěšin stojí kříž.

Na malé travnaté terénní vlně před zalesněným svahem čtvercová základna, zarostlá mechem. Na ní stojí podstavec kříže – nízká kvádrová část, na ní větší patka s rytým zrcadlem na čelní straně. Nad odstupňovanou zužující se lištou je další, ještě užší kvádr se dvěma zrcadly na čelní straně vedle sebe, a teprve ten nese vlastní tělo soklu. V něm je obloukový výklenek se zarámovaným obrazem Panny Marie. Ta má na hrudi srdce v trnové koruně a nad hlavou svatozář se 12 hvězdami. Nad zaoblenou horní hranou pokračuje výklenek do obdélníku, v jehož horním rozích jsou reliéfní květiny. Sokl zakončuje hlavice, která má v přední části oblouk ozdobený pod přesahující římsou reliéfním dekorem a na čelní straně osmicípou hvězdou. Na hlavici je kamenný kříž s Kristem, nad jehož hlavou je cedulka INRI. Předpokládám, že ve spodní části, v poli na patce, mohl být nějaký nápis, ale není po něm ani stopy.

Series Navigation<< Kříž naproti domu čp. 63 v ŽibřidicíchCentrální kříž hřbitova v Žibřidicích >>
Tagy