weby pro nejsevernější čechy

Kříž na západním okraji Skalice u Třebívlic

U silnice na západním okraji obce Skalice (část Třebívlic) směrem na Dřevce stojí kříž.

Velmi netypický kříž vypadá, jako kdyby mu zanedlouho hrozil zánik… Porosty, poškození kamene, posun soklu, kříž před rozsypáním…

V mírném travnatém svahu mezi stromy částečně do terénu zapuštěná základna s odstupňovanou násobnou horní lištou (trochu připomíná sokl nedalekého dřevěného kříže). Na ní stojí do boku silně vychýlený podstavec. Spodní část je tvořena kvádrovým blokem s reliéfními volutami a středovou ozdobou (květ?). Ve volných polích je rytý letopočet 17 / 13. Následuje silně projmutá část, na níž sedí masivní hlavice. Na čelní straně těla soklu jsou iniciály S.W.

Lišta, nízké projmutí směrem vzhůru, dvě římsy a deska, na níž stojí zcela rozpraskaná patka kříže, vytvarovaná do skalky kyklopského zdiva. Kolem odhaleného spodku kříže kovové klíny. Kříž byl zřejmě kdysi ozdoben složitými rozvilinami, z nichž se dochovala část nad vodorovným břevnem a část je zavěšena za vzpěru kříže, která už vzpěrou není – její horní část je od kříže oddělena a volně trčí do vzduchu. Na těle kříže nýty, zřejmě po chybějícím Kristovi. Pod jeho předpokládaným umístěním kus příčného železa neznámého účelu. Konce břeven rozšířena do kruhu s výstupkem.

Series Navigation<< Údajný kříž na severním okraji Měrunic u domu čp. 108Kříž naproti domu 106 na jižním okraji Skalice u Třebívlic >>
Tagy