weby pro nejsevernější čechy

Kříž s Kristem na Poštovním mostě v Husově ulici v Mimoni

Na tzv. Poštovním mostě přes Ploučnici v Mimoni je kromě sochy sv. Jana Nepomuckého také kříž s Kristem.

Jedinou dostupnou (zato obsáhlou) informaci se mi podařilo objevit v knize Památky Mimoně Jiřího Šťastného:

Původní dřevěný kříž byl pořízen roku 1859 obchodníkem Franzem Weißem  z domu č.p. 21/IV v Panské ulici. Stál naproti soše sv. Jana Nepomuckého na pravé (návodní) hlavě druhého mostního pilíře. V noci ze 2. na 3. srpna roku 1888 kříž vyvrátila prudká větrná bouře. Následně dal Josef Gieb, majitel domu čp. 122/II (v Mírové ulici), poškozený dřevěný kříž nahradit křížem železným s korpusem Ježíše Krista. Při slavnostním procesí byl nový kříž vysvěcen 18. listopadu 1888 a v dolní části opatřen olejovou lampičkou k osvětlování. Kříž byl koncem roku 1974 v souvislosti s budováním ocelové lávky pro pěší odstraněn a pravděpodobně zničen. Ocelová lávka byla roku 1975 připevněna na konzolách zakotvených do opěr Poštovního mostu z návodní strany.

Nový kříž byl na most umístěn až roku 2000 po celkové rekonstrukci Poštovního mostu, ale na protější stranu, na povodní hlavu prvního pilíře. Tím se ocitl na stejné straně mostu jako socha sv. Jana Nepomuckého, aby byl čelně viditelný z nové souběžné Poštovní lávky pro chodce, vybudované v roce 1998. Spolu s opravenou sochou sv. Jana Nepomuckého byl nový kříž, zhotovený sochařem a restaurátorem Ladislavem Šobrem, vysvěcen 27. října 2000.

V roce 2013 byly socha i kříž z mostu sejmuty. V souvislosti s revitalizací Husovy a Pražské ulice byla upravena izolace mostu a přestavěny jeho drolící se cihlové parapetní zdi. Nevhodné cihly byly nahrazeny kvádříky pískovce z ostroměřských lomů. Kříž zrestaurovaný sochařem Václavem Snížkem z Říčan u Prahy se na most vrátil 8. října 2010.

Series Navigation<< Obecní kříž u domu čp. 11 v RynarticíchKříž v Horní Lísce >>
Tagy