weby pro nejsevernější čechy

Kříž na místním rozcestí naproti domu čp. 62 v Dolním Prysku

Na travnatém svahu u místní odbočky z průběžné silnice Dolním Pryskem naproti domu čp. 62 stojí kříž.

Od silnice vedou k základně kříže čtyři schodové stupně, silně zanedbané, zarostlé, rozestupující se. Jsou sevřeny bočními stěnami, které se nahoře lomí a rámují i základnu kříže. Na obou stranách posledních stupňů vysoký kamenný patník.

Nad posledním schodovým stupněm nízká základna, na čelní straně obdélné pole s rytým obvodem a reliéfy v rozích. Po otrhání trávy a drnů nápis:

Gewitmet von Florian und
Theresia John.in Jahre K
1862

Pod spodní hranou rýha kolem dokola, na horní straně základny nízká lišta, na ní o něco užší projmutá, přimykající se k vlastnímu tělu soklu. Boky soklu hladké, na čelní straně nápisové pole upravené shodně s tím na patce. Nápis mnohem hůře čitelný, netroufám si ho přepisovat.

Masivní přesahující etážová hlavice s dvoupatrovým soklíkem na horní straně, v jeho spodním okraji vpředu otvor – zřejmě tu býval trn pro lampu. V zadní straně ukotvená vzpěra kříže (na zadní straně těla je vespod patrný šroub, nejspíš je současná vzpěra novější).

Spodní část kovového kříže tvoří brána, v níž stojí mezi dvěma keři růží anděl se sepjatýma rukama. Ze hlavic sloupů, tvořících bránu, dvě ratolesti, splétající se nad hlavou anděla. Nad další rostlinný dekor, teprve pak následuje vlastní kříž. Obrysový, prostor mezi vyplněn rostlinným ornamentem. V místě křížení břeven volný prostor, vyplněný písmeny INRI, za hlavou Ukřižovaného. Konce trámů rozšířeny a zdobeny ormanenty.

Series Navigation<< Kříž u Základní a mateřské školy v Dolním PryskuMichelův kříž v lukách za železniční stanicí Krásná Lípa-Město >>
Tagy