weby pro nejsevernější čechy

Centrální kříž hřbitova v Třebenicích

Na hřbitově v Třebenicích je kromě řady památkově chráněných objektů také klasický centrální kříž.

Na rozdíl od zmíněných staveb a artefaktů, podléhajících památkové péči, o hřbitovním kříži nikde ani slovo.

Na dvou schodových stupních, složených z kamenných kvádrů, stojí široká patka s mohutně zaoblenou lištou na horní straně. Na ni nasedá vlastní tělo soklu, které má na bocích hlubší obdélný výklenek s dvojitě odsazeným orámováním. Na čelní straně je v něm deska z černého leštěného kamene, na které je dvojjazyčný nápis: Otče! v ruce Tvé // poroučím ducha // svého. // Luk 23.46 –Vater! // in deine Hände // empfehle ich meinen // Geist. // Luk 23.46. Stejná deska je na zadní straně, na té je (také dvojjazyčný) nápis: Errichtet von // Eheleuten Stekl // 1852. // Nákladem paní // Marie Husákové // z Prahy. // Opraveno r. 1934. // od Fry. Tichý Terezín.

Na vrchní straně soklu jednoduchá hlavice, na nízké patce na horní straně vsazen vysoký kovový kříž. Na něm barevně odlišená postava Krista, nad jeho hlavou na břevně malá cedulka INRI.

Series Navigation<< Kříž u kostela Narození Panny Marie v TřebenicíchKříž před kaplí Nejsvětější Trojice ve Svoru >>
Tagy