weby pro nejsevernější čechy

Kříž východně od Kunratic u Cvikova poblíž domů čp. 238 a 353

Východně od Kunratic u Cvikova, v místech, kde mapy.cz nezachycují žádné cesty, stojí za domy čp. 238 a 353 sokl kříž.

S těmi cestami je to složitější. Netuše, jak to v místě vypadá, obcházel jsem místní zástavbu širokým obloukem ze zadní strany – a na zemědělských pozemcích je tu vyježděných cest plno, jen je trefit. A když člověk dorazí na místo, je jasné, že kříž tu nestál jen tak – patníky naznačují, že tudy zřejmě vedla některá z hlavních polních cest, a místo je zřejmě přístupné (nezkoušel jsem) pěšinou kolem domů. Původní cesta podle terénních pozůstatků vedla mírně jinudy, čemuž nasvědčuje i fakt, že zbytky nápisů jsou otočeny na opačnou stranu od současné trasy.

Z kříže zůstala jen část soklu – ani ten zjevně není úplný, chybí jeho horní část s hlavicí – v tom, co dodnes zbylo, není patrný žádný otvor pro ukotvení.

Nejspodnější stupeň obdélného půdorysu, základna přímo v trávě, zarůstá mechem. Na něm na dřívější zadní hranu zarovnaný první stupeň soklu. Nízký kvádr se zkosenou horní hranou má na bývalé čelní straně po odtrhání přerostlé trávy patrný třířádkový rytý nápis. Na jeho čtení si netroufám. Další stupeň tvoří vyšší a mírně užší kvádr, který má na čelní straně rytý obrys zrcadla, v němž je cca 6 řádek rytého textu. Platí totéž, co o stupeň níž – s obtížemi lze rozeznat jen některá písmena… Horní hrana s projmutou lištou. Poslední existující stupeň opět užší, o něco nižší než ten předchozí. V čelní straně vpadlé okno, překryté na horní straně vystupující římsou. Pod ní v ploše reliéf, tvořící cosi jako křídla. Na levém spodním rohu rytá signatura (alespoň hádám, vypadá to jako jméno + město).

Kde by se dalo něco víc najít, nemám tušení…

Series Navigation<< Údajný kříž východně od Kunratic u Cvikova směrem ke státní silnici 13/E442Centrální kříž hřbitova v Kunraticích u Cvikova >>
Tagy