weby pro nejsevernější čechy

Centrální kříž hřbitova Chodouny-Lounky

Zhruba ve středu hřbitova Chodouny-Lounky stojí u centrální pěšiny u lavičky kříž, který zřejmě plní úlohu centrálního kříže místního hřbitova.

Těžko hádat, zda jde o původní umístění, opravdu centrální kříž nebo jen využitý „anonymní“ náhrobek.

Na kamenné základně čtvercového půdorysu u cesty postaven nízký (snad neúplný) dvouetážový sokl. V užší vrchní části vsazen masivní kovový kříž. U jeho paty postava – nejspíš Panna Maria. Prostovlasá s pláštíkem přes ramena, v levé ruce drží na prsou kalich s hostií, pravou u těla přidržuje o bok opřený kříž. Kříž má vyvýšené hrany a konce břeven tvarovány do trojlístků s průrazem. Ukřižovaný umístěn na kříži křivě, levá ruka „přibita“ výš než pravá a blíž ke středu.  Nad hlavou Krista v křížení trámů INRI.

Series Navigation<< Kříž na rozcestí ve východní části LounekKříž na severním okraji Černěvsi >>
Tagy