weby pro nejsevernější čechy

Kříž v Mostecké ulici v Braňanech

V Mostecké ulici v Braňanech před plotem mezi domy čp. 108 a 109 stojí v trávě u chodníku kříž.

Kříž silně ošuntělý, zanedbaný. Porostlý mechy a lišejníky, kříž ohnutý…

Sokl z jednoho kusu, leč tvarovaný do několika etáží. Spodek tvoří v trávě osazená kvádrová základna čtvercového půdorysu. Následuje dvojitá profilovaná lišta, oddělující užší část, nesoucí přesahující segment, tvořený volutami. Nad nimi vlastní tělo, nesoucí na stěnách rytý obrys zrcadla s vykrojenými rohy. Na čelní straně byl snad někdy rytý nápis, ale s určitostí to říct nelze. Vrch soklu odděluje lišta, nad níž se sokl mírně rozšiřuje směrem k hlavici, na níž v menší patce je ukotven kříž. Ten je utvoře ze dvou plochých pásů, ozdobených v horní části jednoduchými rozvilinami. Postava Krista, poněkud omletého časem a bez znatelných detailů, natřena stříbřenkou.

Series Navigation<< Centrální kříž hřbitova v BraňanechKříž před kaplí svaté Anny v Kaňkově >>
Tagy