weby pro nejsevernější čechy

Kříž u odbočky na hřbitov v Kytlicích-Falknově

V místě, kde ze silnice odbočuje cesta na hřbitov s kostelem svatého Antonína Paduánského v Kytlicích-Falknově, je poblíž sochy svatého Jana Nepomuckého také kříž.

O Kytlicích je sice vcelku podrobně psáno na webu Lužických hor, bohužel ale již nespadají do spádové oblasti Spolku Drobné památky severních Čech. Takže na prvním zmíněném webu jen zmínka „v obci se také zachovaly dva křížky, které označovaly hranice nové vsi„.

V mírném svahu na začátku nízké zídky, zpevňující cestu, v trávě základna z kamenných bloků. Na ní kvádrová patka soklu takřka poloviční výše jako samotné tělo. Jednoduchá masivní hlavice nese kovový kříž siluetového typu se stříškou. Pod nohama malované siluety Ukřižovaného nápisová tabulka, nad hlavou pod stříškou dvojice andělů.

Series Navigation<< Centrální kříž hřbitova ve ZlonicíchKříž na rozcestí poblíž domu čp. 75 v Kytlicích-Falknově >>
Tagy