weby pro nejsevernější čechy

Boží muka v Mostě

V areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě jsou nejen velká sousoší, ale také zástupce mnohem menších zachráněných památek – u skupinky borovic blízko sloupu se sv. Janem Nepomuckým se nachází jedno z drobných kamenosochařských děl, boží muka z Komořan.

V Komořanech původně stávala u kaple sv. Anny. Dílo lidového charakteru má upomínat na mor v roce 1681, jsou někdy označována také jako morový sloupek. Překvapivě kniha Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Ústeckém kraji tenhle sloupek neregistruje, takže zdrojem informací o něm jsou webové stránky města, kde o památkách informuje Mgr. Petra Trojanová:

DSC_4220.JPG

DSC_4214.JPG

Celkový pohled na boží muka před děkanským kostelem v Mostě

Boží muka jsou vysoká cca tři a půl metru, ze čtvercové báze se zvedá hranolový podstavec s místy již nečitelnými nápisy. Na památce, která se koncem 80. let 20. století stěhovala do Vtelna na zahradu rodinného domu čp. 37, se nedochovala původní vrcholová lucerna s křížkem, hlavice podstavce pilíře a spodní stupeň – plintus. Při opravě v první třetině minulého století byla zhotovena nová lucerna se čtyřmi sloupky a stříškou, a to z armovaného betonu v duchu kubizující sakrální architektury tohoto období. Sloupek s původní lucernou byl ještě asi o 30 centimetrů vyšší.

Ve Vtelně strávila stavba téměř dvacet let, až koncem roku 2005 byla při silném větru poškozena padajícím stromem; polámal se hlavně její vršek. Protože památka navíc stála na soukromém pozemku, bylo rozhodnuto přemístit ji k mosteckému děkanskému kostelu. Nejdřív ale restaurátor Radomil Šolc sloup ve své dílně zbavil zbytků spárování a nefunkčních nebo tvarově nevhodných nepůvodních plastických doplňků. Jelikož boží muka byla provedena z velmi kvalitního hustého křemitého pískovce, nemusel ho mechanicky zpevňovat. Poškození doplnil umělým kamenem, který díky zbroušení vyhlíží jako stárnoucí originál.

Kamenická dílna vyrobila podle Šolcova grafického návrhu schváleného Národním památkovým ústavem polotovary vrcholové lucerny, jejíž původní vzezření ovšem není známo, spodního stupně a podesty z kamenných desek. Inspiraci pro vzhled nové lucerny z přírodního pískovce čerpal restaurátor u obdobných děl. Vrchol lucerny zdobí kříž z patinované mědi. Nové části zmíněný odborník plasticky přizpůsobil originálu posekáním rýhovačkou a mírným poškozením. Doplňky z umělého kamene upravil barevnou patinou. Po osazení na nový betonový základ obložený pískovcovými stupni prošla památka konečnou barevnou retuší a konzervačním nástřikem.

DSC_4215.JPG

DSC_4216.JPG

DSC_4217.JPG

DSC_4218.JPG

Podstavec božích muk s nápisy

DSC_4219.JPG

Rekonstruovaná hlavice božích muk

Series Navigation<< Centrální kříž hřbitova v Srbské KameniciBoží muka v Chodově >>
Tagy