weby pro nejsevernější čechy

Kříž poblíž domu 19 ve Starých Křečanech

Na jedné z vedlejších ulic, vedoucích podél koryta Mandavy ve Starých Křečanech, v blízkosti domu čp. 19, stojí kříž s Kristem.

Aktuálně je jeho okolí vyčištěno, všude kolem spousta pařízků po náletech, mnohé v nejtěsnější blízkosti soklu. Dva velké pařezy po okolních stromech už začínají trouchnivět.

Kříž není v dobrém stavu. Schodišťový stupeň, mající zvláštní postranní křídla v jeho přední části, je zarostlý mechem a travou. Hranolový sokl, odstupňovaný v jeho spodní cca třetině, drží pohromadě jen díky několika velkým kovovým skobám, zřejmě byl rozlámán na minimálně tři části. Spodní, širší část, má neukončená pravoúhlá zrcadla, na horní části jsou zrcadla s ujmutými rohy. Zda v nich někdy byly nějaké nápisy, nelze poznat. Na soklu nad horní římsou zaoblená hlavice, která má na čelní straně plastické srdce s iniciálami (snad JS), pod srdcem vyryty další symboly – pohledově vlevo to vypadá na květinu, oč jde vpravo si netroufám hádat. Mechy, lišejníky, loupající se povrchová krusta. V hlavici je zasazen kovový kříž, směrem vzhůru se tenčící. Na jeho spodní části je přivařena jednoduchá konstrukce z kovových profilů na věčné světlo. Břevna kříže jsou ukončena rozšířením s ornamentem, všechna mají jakési otvory – co v nich mohlo být přiděláno, nemám tušení. Soška Krista vypadá jako nepůvodní, neodpovídá velikosti kříže. Nad Kristem patrné otvory, v nichž zřejmě bývala přidělána tabulka s nápisem INRI.

Series Navigation<< Kříž u domu 242 ve Starých KřečanechKříž u hřbitova ve Starých Křečanech >>
Tagy