weby pro nejsevernější čechy

Kříž v zahradě domu čp. 87 ve východní části Růžové

Ve vedlejší ulici ve východní části Růžové, která vede od kostela svatých Petra a Pavla na Janov (trasa místního okruhu Zdravotní stezka), je hluboko v zahradě domu čp. 87 kříž.

Z kříže je vidět pramálo. Je situován čelní stranou směrem k domu, a ač je patrné, že je v relativně dobrém stavu a umístěn v kovovým plůtkem ohraničeném prostoru, zčásti ho zakrývá zeleň.

Do drátěného plotu zakomponovaná část pozemku, zřejmě vymezená obrubníky a vysypaná kačírkem. Kolem kovový plůtek s brankou. Nízká základna obdélného tvaru v zadní části tohoto prostoru, na ní kvádrový sokl, nesoucí vlastní tělo. Na čelní stranu není vidět, ale z boku to vypadá, jako kdyby rámovaly vypouklé sloupky. Atypický je vrch křížku – místo obvyklé hlavice ho tvoří velký oblouk, v jehož středu je vsazen plochý kovový kříž. Víc na dálku nelze určit.

Series Navigation<< Centrální kříž hřbitova v MeznéKříž u domu čp. 43 ve východní části Růžové >>
Tagy