weby pro nejsevernější čechy

Kříž v Bezručově ulici v Chomutově

Na břehu Chomutovky u křižovatky ulic Bezručova a Kostelní v Chomutově stojí kamenný kříž.

Většina zdrojů hovoří o kříži, kniha Sochy Chomutova Jaroslava Pachnera (vydalo statutární město Chomutov 2013) však popisuje na stranách 122 a 123 objekt jako sousoší Ukřižování Krista. Ovšem zachytila kříž v době, kdy nevypadal příliš dobře:

Kříž Kalvárie v Horní Vsi stojí na křižovatce ulic Bezručova a Kostelní. Podle datovaného latinského nápisu byl postaven v roce 1756. Pískovcový kříž na hranolovém sloupku je zdoben hlubokým reliéfem, který zobrazuje Ježíše Krista upoutaného řetězy u sloupu. Na dalším hranolovém nástavci pod vlastním křížem s Kristem je vyryt nápis. Po stranách stály postavy Máří Magdaleny a svatého Jana Evangelisty. Dnes tu zůstala pouze poškozená Máří. Má uraženou polovinu hlavy. Socha svatého Jana je již řadu let ztracena. Okolo celého sousoší byl zřejmě řetězy vymezen uzavřený prostor. Řetěz byl zapuštěn do čtyř profilovaných pískovcových sloupků.

V Horní Vsi v Bezručově ulici dříve stála ještě socha svatého Josefa z roku 1735, která odtud byla přesunuta při výstavbě sídliště. Pod kostelem sv. Barbory na zábradlí klenutého kamenného mostu přes Chomutovku naproti Kalvárii pak stávala ještě socha sv. Barbory z roku 1760 a socha sv. Jana Nepomuckého postavená roku 1730. Most i se sochami je ještě zachycen na starých obrazech a pohlednicích Horní Vsi. Staré fotografie kříže Kalvárie se bohužel nedochovaly. Kalvárie je tak důležitou připomínkou zmizelého sochařského bohatství bývalé Horní Vsi.

Kříž prošel kompletní rekonstrukcí, na povrchu jsou vidět vysprávky jiného zbarvení, doplněná socha svítí novotou. Ovšem najít jakékoli info kdy se tak stalo je nad síly moje i Googlu.

Kniha se v popisu zasekla v půlce a dopouští se několika omylů – nápis mezi sochami určitě není latinsky: GOTT / ZU EHRENHAT / DIESE STATVEN / MACHEN LASSEN / DIEALL HIESICE / GEMEINDE / ANNO 1756. Postava vlevo dle mého názoru není Máří Magdalena – pokud vím, pak meč zabodnutý v srdci je atributem Panny Marie Bolestné.

Vůbec není zmíněna vrchní část – Kristus na kříži má pod nohama lebku, z níž vylézá had s jablkem (co jsem si všiml, na Chomutovsku vcelku obvyklý motiv, Adamova lebka na Golgotě). Na vrcholu kříže nad nápisem INRI je pak reliéf, doplňující Svatou Trojici o Boha-otce a Ducha svatého v podobě holubice. Sochy jsou zpracovány řemeslně zručně, ale jejich výraz je přitom trochu neohrabaný, hrubý.

Series Navigation<< Kříž u kostela svaté Barbory v ChomutověKříž u bývalé školy čp. 62 v Mezné >>
Tagy