weby pro nejsevernější čechy

Kříž naproti domu čp. 41 v Mařeničkách

Ve výklenku, tvořeném živým plotem, je u silnice procházející obcí Mařeničky naproti domu čp. 41 umístěn kříž.

Web Spolku Drobné památky severních Čech o něm píše jako o křížku u zastávky, ale po ní aktuálně není ani stopy – autobus tudy zjevně už nějaký ten pátek nejezdí.

Křížek stojí na levé straně silnice směrem do Mařenic vedle autobusové zastávky.

Sokl kříže byl napříč zlomený, hlavice byla povalena a kříž byl zlomen. Původně byl kolem kříže dřevěný plůtek.

Foto poškozeného kříže na webu Spolku

Ještě v 80. letech 20. století byla památka kompletní. V 90. letech byl kovový kříž zlomen a později byla povalena také hlavice a rozlomen sokl.

Oprava kříže, červenec-říjen 2003: Během léta roku 2003 byl vyrovnán nakloněný podstavec, slepen rozlomený sokl a na jeho vrchol upevněna hlavice se zbytkem kříže. V říjnu byla oprava dokončena osazením původního litinového kříže, renovovaného panem Císařovským z Olešna. Opravu platil Obecní úřad Mařenice a provedl ji Vladimír Žák s pomocí dalších členů občanského sdružení.

Foto v galerii mapy.cz z roku 2021 zachycuje kříž se zavěšenou mříží neznámého účelu

Dva schodové stupně zarůstají polštáři mechů a lišejníkem. Na čelní straně soklu obdélníkového půdorysu oválné prázdné nápisové pole rámované reliéfním věncem, patrné stopy po lepení zlomu. Nad nízkou hlavicí oblouk zakončený volutami s reliéfními květy, v jeho ploše Boží oko, nad ním kovový profil, na němž je zavěšena novodobá kovový lampa. Kříž má ve spodní části drobné rozviliny, přední plocha je zdobena rýhovaným vzorem. V místě křížení břeven rostlinný dekor, na koncích trámů tlapaté rozšíření s reliéfními květy. Nad Kristem není obvyklá tabulka INRI. Kříž nemá zadní vzpěru, je pouze zpevněn přišroubováním ke kovovému pásu, zasekanému do hlavice.

Protější dům býval dle webu o Lužických horách niťárnou.

Series Navigation<< Kříž pod Jelením vrchem u polní cesty východně od MařeničekKříž v centru Drnovce u Cvikova >>
Tagy