weby pro nejsevernější čechy

Kříž na východním okraji Radouně

U silnice směrem na Chcebuz na východním okraji Radouně těsně před koncovou cedulí obce pod památnou lípou stojí kříž.

Donedávna to stál jen samotný sokl. Na webech o obci je zmínka o „nedávné“, leč nedatované opravě:

Na okraji vesnice při silnici do Chcebuze stojí podstavec kamenného krucifixu z 1.poloviny 19. stol., který nedávno prošel celkovou rekonstrukcí.

Památkový katalog zachycuje pouze sokl:

Hranolový podstavec na hladkém hranolovém soklu s profilovanou hranou. Na něm hladký dřík s rytým zrcadlem v ploše s výklenkem pro obrázek. Na dříku římsová hlavice s vejcovcovou páskou a reliktem soklu kříže. Architektura zřejmě z 1. pol. 19. století.

Původní evidenční list památky:

Sokl kříže zdvojený, hranolový; nad ním hranolový podstavec, ukončený plasticky profilovanou římsou. Kovaný kříž uražen.

Aktuální stav je odlišný – samotný sokl sice příliš vyspravený není, je dál porostlý mechy a lišejníky a místy olámaný, ale je místy zlacený (rám výklenku v zrcadle na čelní straně, průběžný ornament pod hlavicí). To hlavní je kříž, osazený na vrcholové hlavici. Ve spodní části kříže, zdobeného zlaceným rostlinným ornamentem, jsou po stranách dva blesky. O něco výš oválná nápisová destička, rámovaná zlaceným rostlinným dekorem. V místě křížení trámů paprsčitá svatozář, rozšířené konce břeven vyplňuje reliéf květiny, nad hlavou Ukřižovaného cedulka IN / RI.

Series Navigation<< Kříž na rozcestí u autobusové zastávky ve ChcebuziKříž Johanky Michelové u Pfeiferova lesíku v Jetřichovicích >>
Tagy