weby pro nejsevernější čechy

Centrální kříž hřbitova v Manušicích

Ač je dnes obec Manušice součástí České Lípy (v roce 2009 49 adres s 84 trvale žijícími obyvateli) a hřbitůvek je tu jako dlaň s pár hrobovými místy, nechybí na něm překvapivě centrální kříž.

Jak se lze na wiki dočíst, původně na starém hřbitově v Horní Libchavě pohřbívaly též obce Manušice, Častolovice a Pihel. V roce 1877 si Častolovice a Pihel vybudovaly nový společný hřbitov, a v roce 1904 na bývalém Šibeničním vrchu Horní Libchava a na jihovýchodním konci vsi při železniční trati i obec Manušice. Vznik manušického hřbitova připomíná datace na hlavním hřbitovním kříži.

Kříž vypadá jak nový, přes drobnou patinu všechny plochy soklu čisté a nápisy skvěle čitelné.

Dva stupně základny, na nich patka soklu s nápisem na čelní straně: Gewidmet von der Frauen // der Gemeinde Manisch // 1904 (Věnováno ženami obce Manisch – německé jméno pro Manušice). Tělo soklu je na spodní straně ozdobeno několika lištami, na čelní straně v obloukovém výklenku leštěná černá nápisová deska s rytým nápisem: Das arme Herz // hienieden // Von manchem Sturm // bewegt // Erlangt den wahren // Frieden // Erst wenn es nicht // mehr schlägt.

Rohy soklu okosené, vrchní část upravena do trojúhelníkového štítu, v němž je nad tenkou římsou osazena hlava andělíčka s křídly. Horní stranu štítu tvoří masivní přesahující římsa, v níž je vsazen kříž. Ve spodní části pseudogotický „chrám“ s Pannou Marií, nad ní prázdná nápisová oválná deska rámovaná věncem, nad ní Kristus. V místě křížení břeven paprsčitá svatozář, konce trámů ozdobeny rozšířením.

Series Navigation<< Kříž u polní cesty jihovýchodně od ManušicKříž na rozcestí v Manušicích >>
Tagy