weby pro nejsevernější čechy

Kříž u zdi farní zahrady před kostelem svatého Vojtěcha v Počaplech

U ohradní zdi fary před kostelem svatého Vojtěcha v Počaplech stojí torzo kříže.

Takřka u rohu zdi přímo na ni přiléhá pískovcový sokl. Velmi štíhlý, osazený na širší patce skryté v bylinách. Na čelní straně vpadlé obdélné pole, v něm vsazena bílá deska se dvěma citáty:

JEŽÍŠ / může / všechno / důvěra / dělá / zázraky. / Sv. Terezoe z Lisieux // Ničemu / nedávat / přednost / před láskou / ke KRISTU. / Sv. Benedikt

Hlavice, z níž je kříž vylomený, je od soklu oddělena římsou, přes kterou ve střední části visí reliéf se třemi květy, svázanými stuhou.

Nic moc víc vidět není, nikde ani zmínka.

Series Navigation<< Kříž před kostelem svatého Vojtěcha v PočaplechKříž u cyklostezky východně od Počapel směrem na Nučničky >>
Tagy