weby pro nejsevernější čechy

Kříž u silnice na jižním okraji osady Přebytek u Lázní Libverda

Poměrně daleko od silnice mezi stromy těsně před osadou Přebytek u Lázní Libverda stojí kříž.
Kolem soklu čtyři kamenné sloupky, zřejmě kdysi dávno nesoucí plot, po němž už není ani stopy. Uprostřed vymezeného prostoru stojí odstupňovaný sokl, nesoucí kovový kříž. Spodní nejširší základna s hladkými stěnami a zkosenou horní hranou nese vyšší druhou etáž, která má na čelní stěně prázdný orámovaný výklenek, zřejmě pro nápisovou desku. Vlastní tělo soklu na přední straně reliéf a na hranách sloupky, dole s patkou, nahoře hlavice přecházejí v lišty, na nichž sedí zaoblená hlavice soklu, v níž je zasazen vysoký kříž. Kříž a postava Krista jsou natřeny stříbrnou barvou. Stav na foto z 15. 2. 2019, od té doby jsem se k němu bohužel pro podrobnější zdokumentování nedostal.

Doplnění v roce 2023:

Kříž není kulturní památkou, takže se nedá nic moc najít (viz další text). Tentokrát jsem kříž obešel několikrát kolem dokola.

Na základně vlevo vpředu je zřejmě signatura kameníka, písmena jsou čitelná jen částečně – začátek je nejspíš „Knoblauch“, další část je poškozená. Ve výklenku druhé etáže je rytý nápis, čitelný také jen částečně: Errichtet von / Veronika Linke / im Jahre 1887.

Reliéf zobrazuje Pannu Marii, která zřejmě měla v levé ruce žezlo a na pravé ruce jí sedí Ježíšek. Je ale silně poškozen, velké části chybí, takže spíš jen dohady. Sloupky kolem reliéfu jsou zdobeny dvojitou mělkou rýhou. Pod vrchní lištou hlavice zubořez. Oblý vyšší soklík kříže má na čelní straně tvarované vybrání, jehož účel si hádat netroufám. Sokl je přes celou výši příčně prasklý – vypadá to, že do ukotvení kříže zatékala voda.

Kříž je podepřen dlouhou tyčí, kotvenou do zadní strany soklu, na jehož zadní straně je osmiřádkový obtížně čitelný text. Vzpěra možná není původní, nad jejím upevněním je ještě jeden shodný prázdný otvor.

Snímek z Panoramat Seznamu.cz

Kříž je evidován v práci Terénní průzkum drobných památek města Frýdlant a Frýdlantska – databáze drobných památek pro další zpracování pro projekt Paměť v krajině Trojzemí. Ovšem žádné další zpracování se mi nepodařilo objevit.

Series Navigation<< Kříž u silnice mezi osadou Přebytek a Lázněmi LibverdaCentrální kříž hřbitova v Lázních Libverda >>
Tagy