weby pro nejsevernější čechy

Kříž v zahradě domu čp. 133 v Horním Podluží

U průjezdní silnice v Horním Podluží stojí v zahradě domu čp. 133 siluetový kříž.

O tomto kříži se nejen nedá nic zjistit, ale nejde se k němu navíc ani pořádně dostat, protože je za drátěným plotem. Základna v trávě už takřka není vidět, na ní stojí nízká patka, přecházející takřka v jehlan. Na něm sedí tělo soklu, které má vpředu oválnou vpadlou plochu, pod níž je rytý nápis. Na bocích jsou obdélná pole s ozdobným rámem, obě vyplněna texty. Další rytý nápis je na hladké zadní stěně. Na soklu hlavice s obloukem, v ní zasazen vysoký kříž, jištěný zadní vzpěrou, kotvenou pod hlavicí do soklu. Ve spodní části kříže plechová silueta Panny Marie, z níž lze rozeznat v podstatě už jen sepjaté ruce, tvář a svatozář. Kristus je na tom o něco lépe, z jeho siluety ještě úplně barvy nezmizely.

Series Navigation<< Kříž západně od železniční zastávky PanskýKříž naproti domu čp. 348 v Horním Podluží >>
Tagy