weby pro nejsevernější čechy

Kříž u rybníčku naproti domu čp. 109 v Rybništi

V Rybništi v oblouku silnice poblíž spojení železničních tratí ze směru od Varnsdorfu a od Krásné Lípy stojí u malého rybníčku naproti domu čp. 109 kříž.

Kříž stojí mezi čtyřmi nově vysazenými lípami na prostranství, ohraničeném plaňkovým dřevěným plotem mezi rohovými kamennými sloupky – další dva sloupky na straně k silnici nesou vstupní branku, před kterou je předsazený schod v trávníku. Před křížem u silnice jsou čtyři nízké kamenné patníky.

Základy plotu tvoří první ze schodových stupňů pod soklem kříže. Stupně jsou čtyři nestejných rozměrů, spojované kovovými skobami. Uprostřed plochy horního stupně stojí vyšší štíhlý sokl s rozšířenou profilovanou patkou oddělenou úzkou římsou. Obdobná oběžná římsa v horní části odděluje masivní hlavici. Na všech bocích soklu vystouplá obdélná zrcadla s velkými oblouky na užší straně. Nelze poznat, zda na čelní straně býval nějaký nápis – není po něčem takovém ani stopy.

Na široké nahoře ploché hlavici je umístěn siluetový kříž, zřejmě v relativně nedávné době opravovaný. Ve spodní části jednoduché rozviliny s květinovým dekorem, uprostřed na těle břevna menší kovová lucerna. Na příčném břevnu vlevo (?) Panna Maria se zkříženýma rukama, vpravo (?) vpravo svatý Jan Evangelista s rukama sepjatýma. Mezi nimi lebka (viz wikiHora Kalvárie je místo, kde byl podle Bible ukřižován Ježíš Kristus, Původní označení Gûlgaltâ v aramejštině a podobné v hebrejštině znamená lebka. Podle některých křesťanských a židovských tradic bylo u paty kříže místo uložení lebky Adama – prvního člověka, jehož prvotní hřích byl odčiněn tím, že na jeho lebku skanula Kristova krev při ukřižování, a tím byl s Kristovou obětí vykoupen i hřích Adamův.).

Mezi siluetami je plechový štítek s nápisem. Pod oprýskaným současným „Ke větší slávě / Boží na Zemi“ je patrné, že pod nátěrem byl vyrytý původní větší nápis, zřejmě stejného znění, ale doplněný ve spodní části datací „Renovováno L.P. 1988“.

Na kříži silueta ukřižovaného Ježíše, nad ním praporek INRI, konce břeven s rozšířením a ozdobou.

O jeho historii či provedené opravě nikde nic k nalezení.

Series Navigation<< Kříž u Nové Vsi severně od RybništěKříž u kostela svatého Michaela v Nové Roli >>
Tagy