weby pro nejsevernější čechy

Hřbitovní kaple v Zabrušanech

Vstup na hřbitov v Zabrušanech je rámován ohradní zdí, v níž je vstupní pavilon a po jeho pravé straně hřbitovní kaple.

Barevně jsou obě stavby sice sjednoceny, ale kaple je strohá, s minimem ozdobných prvků. Snad kdysi márnice, snad opravdu kaple – dnes upravena k trvalému bydlení.

Zděná omítaná stavba obdélného půdorysu je zakomponována do ohradní zdi. Na stěně do ulice tři zaslepená obdélná okna se spodní římsou umístěná asymetricky. Na nárožích a ve dvou třetinách stavby barevně zvýrazněné lizény, protažené do podstřešní římsy. Jihozápadní štít holý, pouze s dvojicí malých obdélných okének v podstřešní části. Opačný štít, směrem ke vstupu, částečně zakryt přístavbou, v podstřešní části jen jedno čtvercové okénko. Ve stěně směrem do hřbitova dvě ona chráněná venkovní mříží, nároží opět lemována barevně zvýrazněnými lizénamy. Střecha sedlová, krytá pálenou taškou. Uprostřed proražena novodobým komínem. Na hřebenu směrem ke vstupu mohutný hexagonální sanktusník s jehlancovitou střechou, na ní malá makovice, nad níž nejspíš býval křížek.

Series Navigation<< Kříž na kostele svatých Šimona a Judy v ZabrušanechKříž ve vstupu na hřbitov v Zabrušanech >>
Tagy