weby pro nejsevernější čechy

Kříž před farou v Chrastavě

V prostoru mezi kamennou zdí a plaňkovým plotem památkově chráněné fary u kostela svatého Vavřince v Chrastavě stojí kříž.

V Památkovém katalogu jen zmínka „Velkou část obvodu dvora a někdejší farní zahrady obíhá ohradní zeď s bránou, při které je situovaný kříž„.

Původní evidenční list památky:

Kříž železný litá osazený u farní budovy, dat. 1865. Vysoký podstavec z pískovce po stranách vykrojená s polokruhovitě zakončenou římsou. Na podstavci reliéf s motivem vyhnání Adama a Evy – zlacené. Kvalitní kamenická práce zapadající malebně do kostelního areálu.

Původní podoba reliéfu na soklu v evidenčním listu:

Popis kříže je velmi stručný. Spodní část soklu tvoří obdélný kvádr s vpadlou nápisovou plochou, v níž je několik takřka nečitelných řádek. Zdá se mi, že tam vidím letopočet 1821, k přečtení je především větším písmem zdůrazněné jméno Barbara Breuer. Jméno mne navedlo ke knize Soupis nemovitých kulturních památek v Libereckém kraji, kde je toho kupodivu podstatně víc, než v již zmíněném Památkovém katalogu:

Drobná památka z první poloviny 19. století je umístěna napravo od vstupu do areálu fary.

Na základním kamenném stupni stojí hranolový sokl, na němž spočívá konkávně vzdutý čtyřboký dřík zakončený jednoduchou římsou. Na dříku je osazen nástavec, zakončený profilovanou segmentovou římsou. Na čelní straně soklu se nachází obdélné pole s nápisem „Im Auftrage und Sinne — Bürgersfrau / der am 28. Dezember 1821 in Kratzau gestorbenen / Magistarts-Protokolisten Ehegattin / Barbara Breuer / Zur Verehrung — Erlösers / errichtet —„.

Uprostřed čelní strany dříku je oválné zrcadlo zhotovené z kovové slitiny, které lemuje zlacený rostlinný dekor, vinná réva, obilné klasy a zlacená stuha. V zrcadle se nachází reliéf s námětem prvotního hříchu, nad nímž nalezneme dvě zlacené rozety.

Pod segmentovou římsou se nachází zlacený věnec se stuhou a nápis „Er ist die Versöhnung f¨r unsere Sünden / 1 Joh. 22.“

Podstavec vrcholí železným křížem s korpusem ukřižovaného Krista a štítkem s titulaturou „INRI“. U paty kříže klečí Máří Magdaléna.

V roce 2014 zbyla z popisovaného oválného reliéfu sotva třetina…

Series Navigation<< Hesseho (Albertův) kříž u Vlčí HoryCentrální kříž hřbitova ve Vehlovicích >>
Tagy