weby pro nejsevernější čechy

Kříž v parku u kláštera v Hejnicích

V parku u kláštera v Hejnicích stojí na trávníku kříž.

Mezi pěšinkami kamenná čtvercová základna, na ní odstupňovaná základna, nesoucí vlastní tělo soklu, které má na čelní straně nápisové pole, zdobené dole reliéfními volutami. Oblouková hlavice je také tvarována do volut, které se setkávají uprostřed. Nad nimi patka kovového kříže se stříškou a malovanou siluetou Krista. Takový byl stav v roce 2019, podle fotky na Drobných památkách z roku 2020 to vypadá, že kříž prošel restaurováním – okolní zeleň odstraněn, silueta i stříška sejmuty a kámen očištěn:

Foto na webu Drobné památky (https://www.drobnepamatky.cz/node/32675)
Series Navigation<< Kříž u křižovatky ulic Fučíkova a Větrná v RaspenavěCentrální kříž hřbitova v Raspenavě >>
Tagy