weby pro nejsevernější čechy

Kříž na rozcestí poblíž domu čp. 20 v Království u Šluknova

Poblíž rozcestí v Království u Šluknova, kde z hlavní silnice odbočuje místní komunikace do severní části obce, stojí poblíž domu čp. 20 kříž.

Lépe řečeno to, co z něho zbylo. Pod stromy tu stojí pouze poničený sokl.

Kolem soklu tři sloupky se zádlaby, po plotu ani stopy. U zadních sloupků dva vzrostlé stromy. Ve vnitřní ploše v terénu zapuštěná čtvercová základna. Na ní stojí sokl, ve spodní části s širší patkou, oddělenou od vlastního soklu profilovanou lištou. Na soklu na čelní straně obdélná orámovaná obdélná plocha, v níž jsou zbytky rytého již nečitelného nápisu. Na vrchu soklu stupňovitá hlavice, zakončená useknutým jehlanem. V přední části nad nejširší římsou zbytek kovového trnu na lampu. Kříž vylomen, hlavice je ze zadní části zničená. Chybí značný kus až k soklu.

Series Navigation<< Kříž u silnice poblíž domu čp. 336 v Království u ŠluknovaKříž v zahradě domu čp. 431 v Království u Šluknova >>
Tagy