weby pro nejsevernější čechy

Boží muka u kostela svatého Václava v Lokti

Na terase u kostela svatého Václava v Lokti na křižovatce ulic Kostelní, Krátká a Zámecká jsou umístěna sloupová boží muka.

Jedná se o kulturní památku:

Renesanční kamenná boží muka s reliéfně zdobeným podstavcem se schodišťovými stupni na něm mohutná profilovaná římsa s entazním sloupkem a kaplicí s kovaným křížkem. Dílo pochází z roku 1679, autorsky je neurčené. Jedny z mála dochovaných renesančních božích muk, značná je zde hodnota ojedinělosti.

Stojí na kamenném hranolovém podstavci s mariánským monogramem a znakem soukenického cechu na zadní straně a jménem Andreas Leyn, ukončeném čtvercovou deskou je vztyčen toskánský sloup se čtvercovým abakem. Na něm je osazen kapličkový nástavec, jehož stěny zdobí vpadlá geometrická zrcadla. Do stříšky je zasazen kovový křížek s korpusem Krista.

Boží muka původně stála mezi hlavní městskou branou a kaplí sv. Anny, na současné místo byla přemístěna někdy kolem roku 1850.

Původní evidenční list památky

V knize Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Karlovarském kraji není o sloupu žádná zmínka.

Series Navigation<< Kříž nad schodištěm u kostela svatého Václava v LoktiKříž na kostele svatého Martina v Nejdku >>
Tagy