weby pro nejsevernější čechy

Centrální kříž hřbitova v Čížkovicích

Na hřbitově v Čížkovicích za hřbitovní kaplí vlevo od průběžné cesty stojí centrální hřbitovní kříž.

Poněkud atypicky není kříž přímo v cestě či ve středu křižovatky, ale stojí v ploše vydlážděné žulovými kostkami mezi hrobovými místy. Omítaný sokl má širší základnu čtvercového půdorysu, se zaoblenou lištou na horní hraně. Na ni nasedá vlastní tělo, oddělené nízkou římsičkou. Na vrchu soklu široká hlavice s nízkou patkou, v níž je zasazen kříž, jištěný vzpěrou, ukotvenou do zadní strany soklu.

Sokl je v bídném stavu. Neumím odhadnout, zda za to může jeho omítnutí, které zničilo „vnitřek“ – praská, odlupuje se, z jedné strany to vypadá na odpadnutí celého boku.

Kovový kříž je vysoký a jednoduchý, s postavou Krista, nad jehož hlavou je nýt, zřejmě po chybějící tabulce INRI.

Dodatečně se mi podařilo najít následující info:

V roce 1895 zakoupily společně od místní fary obce Čížkovice, Želechovice a Radostice pozemek o velikosti 940 čtverečních sáhů od zdejší fary za 940 zl. r. m. Ale jen část pozemku byla upravena na nový obecní hřbitov, který byl celý obehnán zdí. Rovněž roku 1895 byla opravena i hřbitovní kaple. Součástí hřbitovního areálu byla i márnice spolu s pitevnou, která byla při revitalizaci hřbitovní zdi v září 2020 zbořena.

V pondělí 21. října 1895 byl posvěcen za kaplí nový díl hřbitova, o který byl rozšířen starý (farní) hřbitov.

Centrální litý železný hřbitovní kříž od neznámého autora pochází z roku 1895. Byl vztyčen na pochozí cestě uprostřed nově založeného hřbitova severozápadně od obce. Jak kříž, tak nový přilehlý díl hřbitova vysvětil v pondělí 21.10.1895 čížkovický kněz Jan Ev. Kořínek. Pro posvěcení nového i starého dílu hřbitova bylo vydané biskupskou konzistoří v Litoměřicích plnomocenství 2.9.1895 pod číslem 6602.3.

Vrcholový mohutný plochý litý železný Latinský kříž, na křížení ramen s plastikou Ukřižovaného Ježíše Krista je umístěn na vrcholu jednoduchého hranolového podstavce z lomového kamene (vápenec) s mohutnou horní krycí deskou a patkou v podobě v horní části zkoseného hranolového soklu. Stěny podstavce jsou hladké bez zdobení. Základ podstavce je mírně zapadlý ve svahovém terénu. Podstavec i kříž naposledy opravovali na podzim 2003 Martin, Jiří a Petr Brůžovi. Roku 2015 se při silné bouři uvolnila na podstavci podpora kříže, kterou nechala opravit obec Čížkovice.

Series Navigation<< Kříž (původní centrální) na hřbitově v ČížkovicíchCentrální kříž hřbitova ve Strupčicích >>
Tagy