weby pro nejsevernější čechy

Kříž u kostela svatého Bartoloměje v Přebuzi

Před vstupním (severním) portálem kostela svatého Bartoloměje v Přebuzi stojí jednoduchý dřevěný kříž.

Vpravo od vstupních dveří před jedním z pilastrů na čelní fasádě kříž, vytvořený z dřevěných hranolů a usazený v prostém kamenném soklu. Na kříži kovová soška ukřižovaného Krista a nad jeho hlavou praporek INRI. Podrobnosti veškeré žádné.

Series Navigation<< Kříž v zahradě domu čp. 159 v Království u ŠluknovaKříž v ulici Jizerská u domu čp. 109 v Hejnicích >>
Tagy