weby pro nejsevernější čechy

Kříž na rozcestí v Litoměřické ulici v Liběchově

U silnice č. 261 (ulice Litoměřická) z Liběchova na Štětí stojí na travnatém svahu na rozcestí s místní komunikací kamenný kříž.

Kříž není kulturní památkou a nikde o něm není ani zmínka.

Na travnaté vyvýšenině v terénu kamenná základna, na ní dvojstupňový podstavec obdélného půdorysu s projmutou horní hranou. Na tu navazuje vlastní vysoký sokl. Na čelní straně mírně vpadlé nápisové pole, rohy soklu vpředu částečně okosené. V horní části česky reliéfně „Pochválen buď / Ježíš Krystus“, ve spodní části německy rytý nápis „Gelobet sei / Jesus Christus.“

Vrch soklu tvarován do trojúhelné štítu. Ten je oddělen od spodní části oběžnou úzkou vystupující lištou. Horní část štítu lemována vystupující římsou se zubořezem, vrch lemován čímsi, co připomíná kmen či větev, obroubeno rostlinným dekorem. Štít korunuje lomená přesahující „stříška“, v jejímž středu několikastupňová základna kamenného kříže. Masivní kříž s okosenými hranami je zdoben rytím a ozdobami na koncích břeven.

Časové zařazení, důvod stavby a donátor mi zůstávají neznámí.

Series Navigation<< Centrální kříž hřbitova v LiběchověFröhlisův kříž v Dolním Podluží >>
Tagy