weby pro nejsevernější čechy

Kříž na rozcestí u domu čp. 407 v osadě Peklo u Raspenavy

V místě, kde se na silnici procházející osadou Peklo (dnes část Raspenavy) připojuje místní komunikace, po níž vede žlutá turistická značka od Lázní Libverda, stojí mezi domy čp. 407 a 34 kříž.
V podstatě naproti stojí informační tabule o historii místa, nicméně o kříži se toho příliš dozvědět nelze. Na tabuli je označen jako boží muka, Prokazatelně se ke kříži váže text „Malba po rekonstrukci božích muk pochází od akademického malíře Ondřeje Kopala“ a zřejmě i „Boží muka vysvětil doc. PhDr. Ing. Miloš Raban, Th.D.

Na wiki je stručná zmínka „Ve střední části Pekla stojí kovový kříž s kamenným podstavcem, na němž je malba Madony. Zbudován byl roku 1810 a během roku 2006 prošel rekonstrukcí.

V trávníku u rozcestí pod nízkou kamennou zídkou, vyrovnávající svažující se terén, prostor vymezený kovovým zábradlím, kotveným do rohových sloupků. Uvnitř zábradlí před soklem schod (snad klekátko), sokl kříže je mnohanásobně odstupňovaný a ozdobený řadou lišt (zadní strana je plochá). Ve spodní části soklu na předstupujícím soklíku je rytý letopočet 1810. V nejvyšší části soklu mezi dvojitými lištami je umístěn obrázek prostovlasé Madony s Ježíškem na klíně. Hlavice soklu je oblá, pod vrcholem jsou na čelní straně reliéfní voluty. Na hlavici osazen (zřejmě litinový) kříž. Neznám odbornou terminologii, pro mne jde o obrysový typ – tvar kříže je tvořen zdobným obrysem, vnitřek je „prázdný“. Celá řada komplikovaných ornamentů o ozdob nese postavu ukřižovaného Krista a je ze zadní strany podpírána tyčí, svedenou do lišty kotvené na zadní straně soklu.

Kříž je evidován v práci Terénní průzkum drobných památek města Frýdlant a Frýdlantska – databáze drobných památek pro další zpracování pro projekt Paměť v krajině Trojzemí. Ovšem žádné další zpracování se mi nepodařilo objevit.

Series Navigation<< Kříž u kravína v osadě Peklo u RaspenavyBoží muka v Lázeňské ulici mezi Hejnicemi a Lázněmi Libverda >>
Tagy