weby pro nejsevernější čechy

Boží muka u křižovatky v jižní části Martiněvsi

Pod vzrostlými stromy na travnaté ploše v jižní části Martiněvsi na rozcestí silnic na Račiněves a Charvatce stojí boží muka.

Zastíněná vegetací, omšelá, takřka skrytá před zraky kolemjdoucích. Jsou však kulturní památkou:

Kamenná sloupová boží muka s dělícími hladkými římsami a dlouhou nikou v horní části. Sloup božích muk ukončen jehlancovou stříškou, v jejím vrcholu umístěn kamenný kříž. Boží muka zřejmě pozdně barokní, nejspíš z konce 18. století.

Víc nikde ani ň.

Series Navigation<< Kříž před domem čp. 37 u rozcestníku Formanské cesty v MartiněvsiBoží muka u silnice na Martiněves v Charvatcích >>
Tagy