weby pro nejsevernější čechy

Kříž s Kristem na mostě u Obecního úřadu v Lipové

Na mostě přes vedlejší rameno Liščího potoka mezi Obecním úřadem a podstávkou čp. 424 (Informační centrum) v Lipové stojí masivní kříž s Kristem.

Zmínku o kříži evidujeme v roce 2017 v rámci žehnání obnovených památek v Lipové: „mohutný kamenný kříž zvaný Ježíš na mostě„. V mapce památek obce ho lze najít pod názvem „Ježíš na Janově mostu„. Jediná dohledatelná historická zmínka uvádí: „V blízkosti Tržního náměstí (Marktplatz) na mostě sv. Jana (Johannesbrücke) stojí nápadný velký kříž, jenž byl zřízen v roce 1850 tehdejším Spolkem divadelních ochotníků (Theater – Dilettanten – Verein).

Výše uváděné datum však neodpovídá dřívějšku – jak je vidět na nejstarší fotografii (rok 2011), na soklu bývala připevněna deska s nápisem LIPOVÁ / 1880. Tato deska byla někdy před rokem 2014 sňata a ve výklenku je čitelný nápis s odpovídajícím letopočtem:

Christus
hat für uns gelitten
und euch ein Beispiel
hinterlassen, damit
ihr seinen Fulstapfen
nachtfolgen
I. Pet. 2.21
1850

Což je citace z listu svatého Petra:

Sám Kristus trpěl za vás, a tak vám dal příklad, abyste šli v jeho šlépějích.

Kříž je součásti mostní zdi, sokl je částečně zapuštěn do zídky zábradlí. Do vozovky vystupuje schodišťový stupeň, obložený (stejně jako zídka) řadou žulových kostek. Na něm spočívá široká podstava soklu obdélného půdorysu. Stěny hladké, vrchní hrana zakončena profilovanou lištou. Vlastní masivní tělo lícuje zadní stranou se zídkou, na čelní straně je odkryt nápis (viz výše) a v horní části je tenká oběžná římsa. O něco výš nízká přesahující hlavice s mírným jehlanem v horní části, v němž je osazen mohutný kovový kříž s ukřižovaným Kristem, nad jehož hlavou je zlacený svitek s písmeny INRI.

Series Navigation<< Kunertův kovaný kříž u hřbitova v LipovéCentrální kříž hřbitova v Lobendavě >>
Tagy