weby pro nejsevernější čechy

Kříž u silnice poblíž domu 8 ve Starých Křečanech

This entry is part 40 of 357 in the series Sochy, skulptury, statue, kašny, památníky, kříže

U silnice, vedoucí ze Starých Křečan k rozcestí na Šluknov či Panský, stojí nedaleko domu čp. 8 kříž.Jedná se o typ kříže s plechovými figurami.

Kříž stojí mírně stranou od silnice u odbočky ke zmíněnému domu. Dva schodové stupně, zpevněné kovovými kramlemi, nesou mohutný sokl s nápisy na čelní straně. Spodní část soklu je hranolovitá, nápis je volně na přední ploše. Na malé ujmuté římse navazuje vyšší část soklu, zužující se směrem vzhůru, která má čelní straně plastické oválné zrcadlo s dalším nápisem. Vrch soklu tvoří římsa se středovým obloukem, v němž je umístěna mušlová kartuše s nerozeznatelným obsahem. Do vrcholu je umístěný mohutný kříž, podepřený vzpěrou, kotvenou ze zadní strany do nejnižšího schodového stupně. Spodní část tvoří ozdoby (rostlinný ornament?) se stojanem na světlo, nad nimi je břevno se 3 siluetami – uprostřed klečící plačící, po stranách přihlížející dvojice, mající pod sebou kovové květiny. Mělo by se jednat o Pannu Marii, Maří Magdalenu a Jana. Vzhledem k oprýskaným barvám a oblečení si netroufnu tipovat, kdo z nich je kdo. Na kříži, jehož příčné břevno je na obou koncích ozdobeno opět jakýmsi ornamentem a kovovou květinou, visí Kristus, na němž nezůstalo v podstatě po barvě ani stopy. Následuje tabulka s nápisem INRI a na samém vrcholu Bůh Otec s trojúhelníkovou svatozáří a zdviženou žehnající pravou rukou. Pod ní směrem k jeho levé ruce, natažené před tělem, letí bílá holubice, Duch Svatý.

 

Series Navigation<< Kříž u potoka poblíž domu 12 ve Starých KřečanechSocha sv. Antonína Paduánského u domu 62 ve Starých Křečanech >>
Tagy