weby pro nejsevernější čechy

Kříž naproti domu čp. 63 v Žibřidicích

V mírném svahu mezi stromy nad cestou, procházející kolem areálu domu čp. 63 v Žibřidicích, stojí torzo kříže.

Tak nějak zapomenuté místo, kolem něhož asi chodí málokdo, spíš se tu odehrává takřka průmyslový život. Náhodou jsem se potkal s místními, a ani oni o křížku nevěděli víc, než na něm vyrytý letopočet…

Z vyasfaltované cesty odbočuje pěšina do luk/polí, od níž vede ke zbytku křížku v terénu dvojice schodových stupňů. Na nich je nízká základna, tvořená v podstatě jen ozdobnou lištou. Na ní sedí kvádr soklu. Ze všech stran má rytý obrys zrcadla s ujmutými rohy, na čelní straně je pod ním letopočet 1788, kterému předcházejí písmena – zřejmě Aoc. Na horní straně soklu zřejmě chybí hlavice, je rovná, hladká, zarostlá mechem a po otvoru pro kříž žádná stopa. Leží na ní jakýsi kovový artefakt – zda jde o součást kříže, nedokážu posoudit.

Sokl je mírně vyosený, a levé zrcadlo vzbuzuje dojem, že snad kdysi v něm mohl být nějaký nápis.

Series Navigation<< Kříž u silnice mezi Žibřidicemi a Janovicemi v PodještědíKříž u hřiště v Žibřidicích >>
Tagy