weby pro nejsevernější čechy

Kříž na rozcestí v Manušicích

V Manušicích blízko kaple u bývalé železniční zastávky, u rozcestí cest, kde se kříží žlutá a modrá turistická značka a cyklostezka Varhany, vedoucí po bývalém železničním tělese, stojí kříž.

Na první pohled kříž odlišný od všech v okolí. Sokl neobvykle bohatě zdobený (a relativně zachovalý), se zvláštním usazením kříže (který je ale nejspíš nepůvodní).

V mírném svahu základna, na ní patka soklu s vystouplou nápisovou deskou na čelní straně. Na zkosenou lištu navazuje tělo soklu – na spodním rámu nasazeny dva postranní pilastry, ve vrchní části s hlavicemi, ozdobenými volutami. Na nich sedí rozšiřující se římsa. Mezi sloupy plocha s reliéfem vinné révy (ne, nejsou to piniové šišky, ale hrozny). Uvnitř rytý text, nad dvěma rostlinami je umístěno boží oko se svatozáří. Na soklu na horní římse základna kříže, snad imitující oblaka (špatný tip, viz další text). Kříž jednoduchý, jen s ozdobou ve spodní části a lopatovitě rozšířenými konci trámů.

Spolek Drobné památky severních Čech na webu o kříži informuje:

Kovaný kříž s kamenným podstavcem výrazně obdélného půdorysu stojící na prostém kamenném fundamentu. Podstavec je členěný na patku, dřík a hlavici. Širší patka přechází jednoduchým oblounem v užší hranolový dřík, vrcholící nízkou římsovou hlavicí se stylizovaným jehlancovým nástavcem. Na čelní ploše patky je plastické obdélné nápisové pole s textem „Zum frommen Andenken an den Erlosende zu seiner und seiner Mitt bruder Erba… Errichtet von Joseph Tamme aus Manisch 1830„. Dřík má vlastní širší sokl. Čelní plocha dříku je po stranách rámována dvěma plochými pilastry s drobnými, oblouny oddělenými patkami a iónskými volutovými hlavicemi. Spodní část pilastrů je zdobena kanelurami s vloženými píšťalami. Mezi nimi je nápisové pole lemované do tvaru protáhlého srdce plasticky ztvárněnou vinnou révou s hrozny a listy. Vysekaný nápis uvádí „Zum Himel hebt er seinen Blick, Und sieht um seiner Seinde Glück, O folgt ihm nach hinieden, Verseiht und lebt in Frieden„. Nad ním je plastický reliéf Božího oka s vystouplými paprsky. Hlavici tvoří nízká římsa, zdobená oblounem mezi dvěma ústupky. Do nového jehlancového nástavce, ztvárněného do podoby rozvrásněné přírodní skály, je osazen novodobý kovaný kříž s roztepanými konci ramen a volutovými ozdobami nad místem ukotvení. Všechny kamenné části jsou pískovcové.

V soupisu z 60. let 20. století se uvádí, že památka je v dobrém stavu včetně kovového kříže. V roce 1997 se nacházela vedle soklu na dva kusy rozbitá hlavice.

Oprava kříže proběhla v období listopad 2004 až duben 2005:
Hlavice i kříž před opravou chyběly, přední strana podstavce a soklu byla poškozena. Na základě doporučení občanského sdružení byla oprava kříže v roce 2004 zařazena do rozpočtu města Česká Lípa mezi tzv. „opomíjené památky“. Opravu provedlo na základě výběrového řízení naše sdružení, podíleli se na ní Martin Mikolášek, Jiří Kühn a Miroslav Pröller. Martin Mikolášek vytesal z hořického pískovce kopii původní hlavice, která byla na sokl osazena pomocí čepu, do hlavice byl vsazen kovaný kříž od J. Poláka z Dolní Libchavy. Poškozená místa byla doplněna umělým pískovcem a památka byla zpatinována do jednotné barvy.

Series Navigation<< Centrální kříž hřbitova v ManušicíchKříž u rozcestí na silnici mezi Manušicemi a Skalicí u České Lípy >>
Tagy