weby pro nejsevernější čechy

Kříž v Pohořanské ulici u domu čp. 129 v Žitenicích

V Pohořanské ulici v Žitenicích u křižovatky s místní slepou odbočkou mezi zástavbu stojí na zahradě domu čp. 129 nezvykle komponovaný kříž.

Podle dostupných fotografií plot zůstává stejný, rozbujela se ale vegetace na zahrádce a zeleň začíná zčásti kříž zakrývat.

Na ploše, kryté kačírkem, stojí atypický sokl – pískovcový blok obdélného půdorysu, s delší stranou pohledovou. Spodní část rozšířená, zaklenutím přechází do nízkého hladkého soklu, jehož horní část tvoří široká římsa, nad níž je ještě vyšší část stejného průřezu jako sokl. V ní uprostřed žlab, v němž je zasazen kříž a před ním kovová lucerna. Celek je komponován jako kalvárie – vpravo kovová postava svatého Jana Evangelisty, vlevo Panny Marie. Nad lyrovitou ozdobou ukotvení kříže, který je zdoben reliéfem vinných listů, nápisová tabulka se zlatým textem „Já jsem cesta, pravda i život“. Na vroubkovaném kříži zlacená postava Krista, v místě křížení břeven taktéž zlacená paprsčitá svatozář. Konce trámů rozšířeny a v nich reliéf vinného listu. Nad hlavou Krista zlacený praporek s plastickým textem IESUS // NAZARENUS // REX // IUDÆORUM.

Series Navigation<< Boží muka u Krasíkovského dvoraCentrální kříž hřbitova v Žitenicích >>
Tagy