weby pro nejsevernější čechy

Kříž v ulici Jizerská u domu čp. 109 v Hejnicích

V ulici Jizerská u domu čp. 109 v Hejnicích stojí v mezeře u plotu kříž.

U kraje vozovky, hned za obrubníkem, z jedné strany drátěné pletivo navazující na kovovou bránu, z druhé strany živý plot. Široká základna čtvercového půdorysu vyrovnává sklon terénu. Mezi obrubníkem a základnou kamenný blok, nejspíš dříve klekátko. Vrch základny tvoří dva kamenné bloky, ten přivrácený do ulice je rámován po delší straně horní lištou. Na základně stojí sokl kříže. Spodní blok má nízkou kvádrovou základnu oddělenou spárou od vyšší části, která má dole mírně zaoblenou lištu a zužuje se směrem vzhůru, k samotnému tělu soklu.

Tělo má ve spodní části naznačeny voluty, nad nimi vystupuje na bocích římsa, na čelní straně je nika s širokým dřevěným rámem a prázdnou plochou. Nad ním mělký reliéf kříže, přecházející do mohutné zdobné hlavice. Lišty se sbíhají směrem vzhůru po vzoru girland, ve středu reliéf květiny a nad ním hák s kovovou lucernou. Na horní ploše ukotven kříž, přidržovaný zadní vzpěrou. Ve spodní části kříže zdobná základna s postranními sloupky, květinovým dekorem a oblouky. Nad ní oválná nápisová deska, věnčená zlaceným rostlinným dekorem. Obrysový kříž, vyplněný reliéfními květy, má v místě křížení břeven paprsčitou svatozář, konce trámů zdobeny rozšířeným rostlinným dekorem a nad hlavou Krista je malá cedule INRI.

Series Navigation<< Kříž u kostela svatého Bartoloměje v PřebuziBoží muka u domu čp. 325 v Hejnické ulici v Raspenavě >>
Tagy