weby pro nejsevernější čechy

Kříž na rozcestí u hřbitova jižně od Chodovlic

V místě, kde silnici č. 237 mezi Chodovlicemi a Klapým přetíná polní cesta nedaleko hřbitova, stojí kříž.

Ve svahu nad silnicí (těsně pod jeho hranou) ve stínu vzrostlé zeleně stojí kříž, o němž je zřejmě zmínka v dějinách kaple svatého Bartoloměje na návsi v Chodovlicích. Původně stával na jejím místě a sem byl přenesen při její výstavbě.

V trávě umístěný nabílený sokl začíná ve spodní části širším kvádrem čtvercového půdorysu, který přechází do vlastního užšího těla širokou oblou lištou. Sokl má vpředu obdélné pole s vystouplým rámem a na bocích vpadlé výklenky tvaru zrcadla s mohutně vykrojenými rohy. Zadní strana je hladká, nese pouze zbytky kovového trnu, asi po chybějící podpěře kříže. Přední a boční stěny jsou od vrchu soklu odděleny oběžnou profilovanou římsou. Nad ní část soklu pokračuje rovně a následně se rozšiřuje směrem k mohutné hlavici. Tu tvoří silná římsa, zakončená nízkým jehlanem, v jehož vrcholu je osazen kovový kříž.

Kříž není v dobré kondici. Zrezlý, na mnoha místech vyspravovaný a spojovaný prošroubováním. Tělo kříže tvoří pevná obvod s vnitřním prostorovým ornamentem. Ve spodní části nese oválnou nápisovou destičku se „zlaceným“ krajem zdobeným ornamentem, v místě křížení trámů je paprsčitá svatozář za taktéž „pozlaceným“ Ukřižovaným, na koncích břeven ozdobný trojlístek. Přes kříž zasahuje větev z vedle stojícího kaštanu.

Series Navigation<< Kříž na návsi v PoplziKříž na rozcestí severně u Chodovlic >>
Tagy