weby pro nejsevernější čechy

Kříž u domu čp. 434 v Království u Šluknova

U křížení místních cest v Království u Šluknova v sousedství domu čp. 434 stojí kříž.

Starší fotografie (mapy.cz, Drobné památky) ukazují poměrně neutěšená stav křížku. Přerostlá zeleň, překrývající větvemi kříž, poškozené až neexistující oplocení, mohutné praskliny v soklu, nečitelný nápis. Ve výroční zprávě odboru rozvoje a ŽP Městského úřadu Šluknov za rok 2020 se o rekonstrukci kříže uvádí:


Prostor ohraničený čtyřmi kamennými sloupky je ze tří stran uzavřen plaňkovým dřevěným plotem a vysypaný kačírkem. V něm dva kamenné schodové stupně, na nichž stojí kvádrová patka soklu, oddělená profilovanou lištou. Na čelní straně vlastního těla soklu mírně vystouplé nabílené nápisové pole s uchy vespod a vykrojenými rohy nahoře. V něm nápis (viz výše) „Dir zu Lieb den Tod / ich leide / Mir zu Lieb die Sünde / meide. // Trpěl jsem smrtí z / lásky k tobě / pro lásku ke mně hříchu / vyhni se„. Pod ním zlacený letopočet 1851. Na vrchní části, oddělené oběžnou římsou, je kosodélník s nápisem IHS s malým křížkem. Vrchní část tvoří odstupňovaná hlavice s nízkým jehlanem, v němž je zasazen kříž a trn pro lampu. Kříž je prostý, ze železné pásoviny, na něm zlacená figura ukřižovaného Krista, nad jeho hlavou praporek INRI.

Series Navigation<< Kříž v zahradě domu čp. 329 v Království u ŠluknovaKříž v ohradní zdi zámeckého parku v Ploskovicích >>
Tagy