weby pro nejsevernější čechy

Kříž v zahradě domu čp. 2 v Horním Pihelu

U silnice mezi Českou Lípou a Pihelem v místní části Horní Pihel stojí na zahradě domu čp. 2 torzo kříže.

Frekventovaná silnice, soukromý pozemek, nikde k nalezení žádné info. Nafotit se nic moc nedá, a konstatovat také ne.

Základna pod soklem vypadá poměrně improvizovaně, naskládané kameny v trávníku by snad mohly naznačovat, že torzo nestojí na původním místě, ale bylo sem přeneseno z nějakého ohroženého místa. Na kamenech položen obdélný kvádr, na něm stojí patka soklu. Na čelní straně rytý obdélník s ujmutými rohy, v něm špatně čitelný nápis. Horní hrana patky se zužující se lištou, na patce stojí samotný dřík soklu. Na čelní straně obdélný rám s obloukem v horní hraně, nápis takřka nečitelný. Po stranách nápisu pilastry s patkou, rýhováním a hlavicí, na níž je umístěna zcela rozpraskaná hlavice soklu. Na pravé boční stěně mělký výklenek se hmoždinkami v rozích – co tu bylo umístěno za ceduli, těžko hádat.

Kříž zřejmě někdo násilím vylomil. Na rozlomené čelní straně trojúhelný štít s božím okem a svatozáří, za ním boční schodovitě uspořádané stupně, taktéž prasklé až do spodní části hlavice.

Series Navigation<< Kříž u železničního mostu mezi Okrouhlou a Skalicí u České LípyKříž na rozcestí naproti domu čp. 13 ve východní části Častolovic u České Lípy >>
Tagy