weby pro nejsevernější čechy

Kříž na rozcestí u domu čp. 173 ve Svoru

Ve Svoru nedaleko autobusové zastávky na protější straně silnice v trávě u rozcestí stojí kříž.

Na pozadí stromů a keřů plácek, kdysi ohrazený plůtkem, z něhož zbyly jen přední dva sloupky se zádlaby pro trámy. Uprostřed dva schodové stupně čtvercového půdorysu, na nich kvádrový základ soklu s profilovanou horní hranou. Na něj nasedá podstavec, který má na přední straně mělký rámovaný (prázdný) výklenek se zaoblenou horní hranou. Na vrchu široká hlavice s římsou a odstupňovaným podstavcem, v němž je zasazen kovový kříž, zhotovený z pásoviny. Ve spodní části ho zdobí ornament z drátů, připomínající srdce. Kristus chybí (na břevnech kříže ani nejsou stopy po jeho případném upevnění). Břevna jsou na koncích a v místě křížení ozdobena.

Spolek Drobné památky severních Čech:

Kříž stojí na okraji hlavní silnice v blízkosti autobusové zastávky naproti kulturnímu domu.

V rámci opravy bylo v říjnu roku 2004 vyčištěno okolí památky od divoce rostoucích šeříkových keřů, byl vyrovnán kořeny narušený spodní schod fundamentu a doplněna poškozená horní římsa hlavice. Povrch všech kamenných částí byl ošetřen a do hlavice byl vsazen nový kovaný kříž.

Oprava byla financována z grantu ve výši 4 000 Kč, získaného od referátu životního prostředí Libereckého kraje, jehož částka byla obecním úřadem ve Svoru navýšena na 10 000 Kč. V této ceně byla zahrnuta také oprava střechy na kapličce u cesty do Martinova Údolí. Žádost o grant pro OÚ Svor zpracovalo naše občanské sdružení, opravu kříže provedl Martin Mikolášek ze Svoru.

Series Navigation<< Kříž na návsi u domu čp. 24 v Podlešíně (Stebno)Kříž před pilou (dům čp. 230) v Kunraticích u Cvikova u silnice do Lindavy >>
Tagy