weby pro nejsevernější čechy

Centrální kříž hřbitova v Želenicích

Na hřbitově v Želenicích stojí v křížení travnatých cest centrální hřbitovní kříž.

Kamenný blok soklu, ze zadní strany jednolitý a hladký, je z boků a čelní strany členěn do několika částí – základna obdélného půdorysu má v přední části „terasu“, využitou návštěvníky hřbitova jako místo pro květiny a svíce. Následuje nižší kvádr s malovanými obdélnými zrcadly. Vlastní tělo soklu obdélného průřezu s malovanými obdélnými zrcadly s vykrojenými rohy. Zda v nich někdy byly nějaké nápisy, nelze poznat. Poslední část tvoří opět nízký kvádr, ve vrchní části tvarovaný do mírného jehlanu, v jehož vrcholu je osazen kovový kříž, podpíraný vzpěrou, ukotvenou do zadní strany soklu. Ve spodní části má kříž pavézovou tabulku, zdobenou po stranách volutami. V její horní části je vznášející se andělíček, pod ním volná plocha. Následuje širší ornamenty zdobená část, z níž vybíhá vzhůru kříž, zdobený na povrchu dekorem, devastovaným zřejmě rzí a následným natřením barvou. Konce trámu plné dekorativních prvků, jejichž detaily jsou těžko znatelné. I postavě Krista, natřené stříbřenkou, detaily chybí.

Series Navigation<< Údajný kříž na severovýchodním okraji ŽelenicKříž na ulici P. Bezruče v Braňanech >>
Tagy