weby pro nejsevernější čechy

Centrální kříž hřbitova v Petrovicích

Na hřbitově za kostelem v Petrovicích (část Jablonného v Podještědí) stojí ve východní části poblíž ohradní zdi centrální kříž.

Lépe řečeno to, co z něho zbývá. Kříž je v nedobrém stavu…

Mohutný sokl je umístěn na několika rozlehlých schodových stupních, které jsou porostlé bujnou vegetací. Na nich spočívá spodní kvádr obdélného půdorysu se zkosenou horní hranou, nesoucí spodní část soklu s rytým obdélným polem na čelní straně. Tuto část zakončuje masivní hlavice, oddělující vrchní, zdobné tělo soklu. Vyšší horní část soklu je na rozích ozdobena sloupy s patkou a hlavicí, vynášející jednoduchou římsu, na níž je umístěn přesahující trojúhelný štít. Na čelní straně je vpadlé rámované pole. Vrcholový štít je lemován římsami, v předních rozích na horní ploše ozdoba, na přední trojúhelné ploše je rostlinný reliéf, na zadní čtyřcípá hvězda. Na hřebeni štítu kvádr, v němž byl umístěn kovový kříž. Kvádr je prasklý, kříž opřen o přední stranu soklu.

Kámen se drolí, hrany jsou na mnoha místech omlácené, podpůrná tyč „visí“ do prázdna, kolem se povalují další kusy jak kamene, tak kovu.

Series Navigation<< Centrální kříž hřbitova v Kralupech nad VltavouPalmeho kříž v Petrovicích >>
Tagy