weby pro nejsevernější čechy

Kříž v parku v ulici Ke Kostelu ve Vtelně

Na travnaté ploše parku mezi ulicemi Ke Kostelu, Mostecká a Příčná stojí na západní straně kříž.

Srovnáním s dostupnými snímky musel kříž v relativně nedávné době projít opravou – sokl má „vyhlazené“ stěny, natřené tmavě šedou barvou, Kristus je pozlacen.

Nízká základna čtvercového půdorysu v trávníku, na ní kvádr s hladkými stěnami a horní hranou ozdobenou profilovanými lištami, na které nasedá vlastní tělo soklu. Ve spodní části zaoblen naznačenými volutami. Ze tří stran rytý obrys obdélného zrcadla s vykrojenými rohy a projmutou vrchní a spodní stranou. Na čelní straně obdobný tvar, ale po celé ploše vyhloubený. Mezi volutami zdobný reliéf, uprostřed plochy rám s taktéž vykrojenými rohy, v něm iniciály G.W. a letopočet 1770. Na horní hraně z projmutí „visí“ reliéfní květina. Na vrchu soklu jednoduchá lišta, nad ní nízký zúžený podstavec, a mohutná rozšiřující se hlavice. Uprostřed ní zasazen kovový kříž. Ve spodní části kolem těla, zdobeného šnekovicí, dva pomocné sloupky, doplněné do poloviny tvarem lyry. V půli kříže spoj s lištou, následuje hladký kříž s Kristem. Konce břeven tvarovány do špiček s vroubkováním, před jejich koncem rozšíření s reliéfním květem. Pod Kristovýma nohama v kříži otvor – snad po čepu nápisové tabulky nebo trnu pro lampu.

Series Navigation<< Kříž v Mostecké ulici ve VtelněKříž vpravo u zadní strany kostela svatého Stanislava v Měrunicích >>
Tagy