weby pro nejsevernější čechy

Krucifix u kostela Narození Panny Marie v Hořicích

V okolí kostela Narození Panny Marie v Hořicích vznikl v polovině 20. století z iniciativy Okrašlovacího spolku na ploše bývalého městského hřbitova parčík, ohraničený balustrádou, do kterého bylo osazeno několik cenných barokních plastik z různých míst. Kromě nich jsou tu k vidění i další plastiky.

Na východní straně kostela je u zdi k vidění kříž s ukřižovaným Kristem.

Stejně jako u severně umístěného reliéfu Panny Marie s Ježíškem je to vše, co jsem o tomto artefaktu schopen říct. Nikde o něm, krom jeho existence, nedokážu najít ani zmínku.

Series Navigation<< Kamenný kříž u Lomnice nad PopelkouKamenný kříž u kostela sv. Vavřince v Novém Bydžově >>
Tagy