weby pro nejsevernější čechy

Centrální kříž hřbitova v Raspenavě

Přímo proti vchodu na hřbitov v Raspenavě na konci cesty je v západní ohradní zdi vyzděný oblouk, v němž stojí centrální hřbitovní kříž.

Půloblouk z bílých cihel zakončený sloupky tvoří pozadí pro zákoutí, kde jsou osazeny lavičky a mezi nimi mohutný kříž. Základnu tvoří rozvalené schodové stupně, mezi kterými je osazen odstupňovaný sokl. Spodní nejširší část se zkosenou horní hranou, nad ní o něco užší a nižší část s uskočením, na které nasedá široká projmutá lišta. Na ní vlastní tělo soklu z odlišného materiálu, zužující se směrem vzhůru. Na čelní straně nápis RUHET / IN / FRIEDEN. Na soklu masivní hlavice, nesoucí dvojitě odstupňovanou patku, v níž je zasazen kříž, tvořený z dutých kovových profilů. Vzhledem k tomu, že ve vrchní části je cedulka INRI, lze předpokládat, že na kříži chybí Kristus (při bližším pohledu jsou patrná místa se šrouby).

Series Navigation<< Kříž v parku u kláštera v HejnicíchKříž u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Raspenavě >>
Tagy