weby pro nejsevernější čechy

Kříž na rozcestí u domu čp. 31 v Podviní

V místě křížení místních komunikací u domu čp. 31 v Podviní stojí v trávě před plaňkovým plotem kříž.
V trávě takřka zanikající kamenná základna prorůstá travou a bují na ní lišejníky. Na ní stojí nízký kvádr čtvercového půdorysu, zakončený profilovanou lištou. Na ni je osazeno vlastní tělo soklu z barevně odlišného kamene. Na všech 4 stěnách je hlubší zrcadlo s vykrojenými rohy, stopy po nápisech žádné. Sokl končí mohutně přesahující hlavicí, rozšiřující se směrem vzhůru k ploché desce, na níž stojí na soklíku obloukový základ kovového kříže. Na čelní straně oblouku boží oko – trojúhelník s paprsčitou svatozáří. Za zadní stranou oblouku do hlavice byla ukotvena vzpěra kříže, z níž zbylo jen krátké torzo. Torzo je bohužel i z kříže. Ve spodní části rozevřené rostlinné reliéfy, ve zhruba 1/3 výšky se kříž zužuje a na tenké liště stojí z přední strany reliéf mušle. Z Krista zbyly jen hřeby v těle kříže, poškozena je i paprsčitá svatozář v místě křížení trámů (ze zadní strany je kryta kruhem, přesto v pravé horní části paprsky chybí). Horní část svislého břevna chybí. Příčné břevno má konce ozdobeny rozšířením a reliéfem.

Sokl viditelně podléhá povrchové korozi, hrany, římsy a lišty jsou poškozeny a olámány.

Series Navigation<< Centrální kříž hřbitova v ŽitenicíchKříž u Horova mlýna u Rabštejna nad Střelou >>
Tagy