weby pro nejsevernější čechy

Marinkův kříž východně od Vysokého nad Jizerou

Na křižovatce cest východně od Vysokého nad Jizerou na trase žluté turistické značky (Vysocký okruh) stojí kříž zvaný Marinkův.

Na webu Vysokého nad Jizerou:

Márinkův kříž, pořízený roku 1848 manžely Háskovými (podle domu Márinkovými), rodiči studenta bohosloví utonulého v Litoměřicích v Labi. Z lavičky pod lípou se otevírá rozhled na celý vnitřní hřeben Krkonoš. Výhled na Jizerské hory zakrývá masiv Štěpánky – Hvězdy. Pokud Vám nejsou známa některá jména kopců na obzoru, prohlédněte si informační tabuli Marinkův kříž s panoramatickým výhledem. Vedla k němu prý tajná chodba z nedalekého gotického hradu Nístějka – dnes zříceniny.

Kříž je kulturní památkou:

Bohatě zdobený pískovcový podstavec nese litinový kříž. Drobnou památku nechaly v roce 1848 postavit manžele Háskovy na památku syna Márinky Hásky studenta bohosloví, který v Litoměřicích utonul v Labi.

Původní evidenční list památky:

Za městem v polích východním směrem při hřebenové cestě k Dykově skále. Materiálem šedý pískovec a železo.
Na dvou stupních z pískovce kam. blok s dříkem soklu ukončen ve vrcholu klenutím se 2 hlavami andělů a mušlí i květinovým festonem. Dole květ a po stranách 2 voluty. Na zadní straně podstavce: Nákladem Josefa Háska a jeho manželky r. 1848. Dedikace v průčelí již nečitelná. Reliéfy vypuklé. Ve vrcholu plinty litý empírový příž při patě ve tvaru srdce. Již bez korpusu!
Okolo kříže 4 stromy a lavička. Díly soklu staženy kovovou sponou k sobě. Orientován k Jizerským horám.

Starší evidenční list památky:

Kříž na hranolovém rokokovém pískovcovém podstavci, dole na bocích do volut, s vyklenutou římsou, v níž dvě andílčí hlavy a s nápisovou tabulkou s českým nečitelným citátem z bible, železný kříž litinový, s plastickým korpusem. U paty kříž z boků dva hadi. Jeden z prvních litých křížů v okrese.

Series Navigation<< Kříž u silnice č. 14 v Jablonci nad JizerouCentrální kříž hřbitova Vysoké nad Jizerou >>
Tagy