weby pro nejsevernější čechy

Kříž u domu čp. 16 v Kopci

U silnice procházející osadou Kopec před domem čp. 16 stojí kříž.

Na travnaté ploše u silnice, částečně zakomponován do plotu blízkého domu – zleva drátěný, zprava živý, kolem zbytky patníků, vpředu se zbytky vlastního oplocení plaňkami. Vzadu v terénu improvizovaná nízká zídka z cihel, v těsném sousedství pak ještě sloupek s rozvodem elektřiny…

Dva mohutné schodové stupně, oba s římsičkou, nesou zdobný sokl. Spodní širší část s vyříznutými rohy je zdobena nápodobou cihlového zdiva, v přední části je v ní mělké obdélné vybrání, zřejmě tu bývala nějaká nápisová cedule. Vlastní tělo soklu nad dvojitou lištou má vpředu ovál věnčený reliéfem vinné révy, v němž je rytý nápis. Na bocích soklu reliéfní nádoby. Složitě komponovaná (a silně poškozená) hlavice má na spodní straně plastický zubořez, na přední straně velký trojúhelný štít s výklenkem a stejným zubořezem. Na bocích jsou menší štíty, zdobené reliéfy. V rozích jsou další zdobné prvky. Na hraně hlavice je oblá základna kříže, prasklá a sevřená kovovou objímkou, na níž je zbytek trnu pro osazení lampy. Samotný kříž je nezvyklého provedení, je prostorový, vzdušný, či jak to napsat (neznám odborné termíny). I písmena INRI nad hlavou Krista jsou prostorová.

Series Navigation<< Schlusserův kříž u domu čp. 109 v BrtníkáchKauferův kříž východně od Kopce >>
Tagy