weby pro nejsevernější čechy

Kříž před kostelem svatého Vojtěcha v Počaplech

Na travnaté ploše před kostelem svatého Vojtěcha v Počaplech stojí společně s pomníkem padlým Velké války blíže kostelu kříž.

Nízká patka čtvercového půdorysu se zaoblenou horní hranou. Na ni nasedá vlastní tělo soklu z barevně odlišného kamene. Částečně mělce okosené hrany, boky hladké, na čelní straně vystouplé obdélné zrcadlo s vykrojenými rohy. V něm rytý zlacený nápisPonížil sebe samého / učiněn jsa poslušným / až k smrti a to / k smrti kříže. / Fil 2,8. / 1896

Na projmuté horní hraně soklu je usazena hlavice s jehlancovitým vrchem, na němž je nízký patka, nesoucí masivní kovový kříž. Ten je podpírán dlouhou rovnou vzpěrou, kotvenou do země. Na kříži z kovových profilů je ve spodní části připevněna zdobná lucerna. V dolních rozích 4 postavy andělů, vrch nese gotické fiály, lomená okna a vrcholový křížek. Nad zlacenou postavou Ukřižovaného cedule INRI.

Series Navigation<< Misijní kříž na kostele svatého Vojtěcha v PočaplechKříž u zdi farní zahrady před kostelem svatého Vojtěcha v Počaplech >>
Tagy